Herman Bolle

Onderzoeker/adviseur

h.bolle@panteia.nl
079-3222862

Herman Bolle werkte vanaf 1987 bij IPM (Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek), dat sinds 2008 is opgegaan in Panteia. Op dit moment is hij senior consultant, een functie waarin hij zijn zeer ruime ervaring  op het gebied van kwalitatief onderzoek op een breed terrein voor opdrachtgevers kan inzetten.

Herman is gespecialiseerd in het verkrijgen van diepgaande informatie uit (groeps)gesprekken bij consumenten en burgers, beroepsgroepen of afnemers van producten en diensten. Dit is voor hem een belangrijke basis voor de analyse die inzichten oplevert in wat er echt leeft bij de doelgroep. Zo kunnen gefundeerde en praktische stappen worden gezet in bijvoorbeeld het kader van beleids-, product- en dienstenontwikkeling.
Hij maakt daarbij gebruik van de vele tools die kwalitatief onderzoek te bieden heeft. De betrokkenheid van opdrachtgevers bij dergelijk onderzoek acht hij van grote waarde, gegeven de gezamenlijke ontwikkeling in het denken ten aanzien van het onderwerp van onderzoek en het leggen van de basis voor de uiteindelijke implementatie van de conclusies uit onderzoek.

Herman is, mede op basis van zijn jarenlange ervaring en empathisch vermogen, bedreven in het interviewen en leiden van groepssessies van/met zeer uiteenlopende doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, mensen in probleemsituaties (ziek, schulden, uitkeringen), stakeholders van organisaties, ondernemers, et cetera. Zijn expertise betreft ook velerlei gebieden en daarbij vooral: gezondheidszorg, sociaal beleid, marketing (fmcg, retail, agri-business, goede doelen) en communicatie.

Herman hanteert het uitgangspunt dat goed contact maken met je doelgroep een eerste vereiste is om tot diepgaandere inzichten te komen. Hiermee wordt ook een basis gelegd voor de connectie tussen doelgroep en opdrachtgever, zodat laatstgenoemde ook kan (aan)voelen wat belangrijk is voor de doelgroep. Een voorwaarde voor het raken van de juiste snaar.