Jasper Tanis

Onderzoeker/adviseur

j.tanis@panteia.nl
079-3222364

Jasper Tanis is consultant transport & mobiliteit bij Panteia. Hij heeft een MSc in Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een specialisatie in Urban, Port & Transport Economics.

 

Jasper is als adviseur betrokken bij beleids- en bedrijfseconomische vraagstukken die spelen in het personenvervoer, meer concreet in het taxi- of doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. In het taxi- en doelgroepenvervoer heeft hij een belangrijke inhoudelijke rol bij een jaarlijkse onderzoek naar kostenontwikkelingen in de taxibranche. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de NEA-index voor taxivervoer. In het openbaar vervoer is Jasper eveneens betrokken bij onderzoeken naar tarieven en de indexering daarvan. Daarnaast werkt hij mee aan onderzoek en advies ten behoeve van de verdeling van diverse interoperabele producten en vervult hij de rol van secretaris voor een aantal werkgroepen waarin deze onderwerpen besproken worden. In kader van bovenstaande heeft hij in 2019 het onderzoek naar het herijken van wegingsfactoren voor de Landelijke Bijdrage Indices (LBI’s) en Landelijke Tarieven Index (LTI) uitgevoerd. Tot slot is hij ook betrokken bij beleidsevaluaties die Panteia uitvoert op het gebied van duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en openbaar vervoer in opdracht van decentrale overheden.

 

In Europa werkt Jasper in onderzoeks-/ en adviesprojecten met een focus op stedelijke mobiliteit en logistiek, sociale vraagstukken en ontwikkelingen in de Europese transportarbeidsmarkt. Zo heeft hij onder andere meegewerkt in de volgende recente onderzoeken voor de Europese Commissie: