Mandy Goes

Onderzoeker/adviseur

m.goes@panteia.nl
079-3222422

Mandy is onderzoeker/adviseur bij Panteia en actief op onderzoek in de bibliotheekwereld, de culturele sector, de onderwijssector en rond diversiteit en emancipatie. 

Zij is multi-inzetbaar op deze onderzoeksthema’s en hanteert hierin diverse methoden. Haar bijdrage beslaat o.a. het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van beleidsanalyses, interviews, casestudies, groepsgesprekken en effectmetingen.

Sinds haar start bij Panteia eind 2017 heeft zij bijgedragen aan diverse onderzoeken. Zo heeft zij ervaring op onderzoek rond de doorstroming van vrouwen in de top en subtop van het Nederlandse bedrijfsleven alsook naar het stimuleren van het aandeel vrouwelijke werknemers in de transportsector. Ook is zij betrokken bij onderzoeken naar de rol van bibliotheken, waaronder op het gebied van basisvaardigheden en rond gezondheid, zorg en ondersteuning. Tot slot is zij actief in onderzoeken in het onderwijsveld. Zo voerde zij een tevredenheids- en behoefteonderzoek uit voor het Vervangings- en Participatiefonds, evalueerde zij een theaterstuk voor leerlingen en een training voor vertrouwenspersonen rond zelfbeschikking en achterlating en voerde een meting uit naar de effectiviteit van een docententraining rond burgerschap.

Hieronder een greep van de onderzoeken waar Mandy aan werkt/heeft gewerkt:

In 2011 rondde Mandy na de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen de onderzoeksmaster Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism af. Na haar afstuderen heeft zij ervaring opgedaan in het (door)ontwikkelen, organiseren en evalueren van onderwijsprojecten op het gebied van burgerschap en taalvaardigheden bij leerlingen en ouders. Vervolgens heeft zij zich bij Stichting Lezen & Schrijven nader gespecialiseerd op het thema laaggeletterdheid op regionaal, nationaal maar ook internationaal niveau. Hier heeft zij diverse projecten geleid en instrumenten (door)ontwikkeld. Ook heeft zij verschillende onderzoeken in relatie tot laaggeletterdheid begeleid.