Mirjam Tom

Onderzoeker/adviseur

m.tom@panteia.nl
079-3222600

Sinds 1992 is Mirjam werkzaam bij Panteia en haar rechtsvoorganger EIM. Zij is een gedreven onderzoeker/adviseur op het terrein van de sociale vraagstukken. Haar belangstelling en expertise liggen vooral op het gebied van schulden en armoede en arbeidsmarktmonitoring. Dit doet Mirjam zowel voor ministeries maar ook voor verschillende A&O fondsen als voor gemeenten voert ze kwalitatief maar ook kwantitatief onderzoek uit.

Mirjam heeft tussen 2008 en 2015 meegewerkt aan de complexe onderzoeken naar ‘Huishoudens in de rode cijfers’ waarin het aantal huishoudens met problematische schulden of een risico daarop in kaart werden gebracht. Momenteel houdt Mirjam zich bezig met de personeelsmonitoren die in opdracht van het A&O fonds gemeenten maar ook het A&O fonds provincies worden uitgevoerd.

Mirjam pakt probleemvraagstukken graag breed aan om vanuit een integrale werkwijze te komen tot concrete aanbevelingen die praktisch toepasbaar zijn en antwoord geven op de vragen die leven bij de opdrachtgever.

Aan de Universiteit van Leiden heeft Mirjam psychologie gestudeerd. Haar afstudeerrichting was functieleer. Tijdens haar studie heeft zij veel ervaring opgedaan met verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden. Bij Panteia heeft zij haar deskundigheid als kwalitatief onderzoeker verder kunnen ontwikkelen en is zij inmiddels een zeer ervaren onderzoeker in het afnemen van face-to-face interviews en het houden van groepsgesprekken.