Simone Noomen

Onderzoeker/Adviseur

s.noomen@panteia.nl
079-322 23 93

Simone Noomen – van den Heuvel is onderzoeker/adviseur bij Panteia op het gebied van Sociale Vraagstukken.

Simone heeft Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en vervolgens de master Religie en Identiteit in de Moderne Wereld afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. In haar opleidingen heeft zij een interdisciplinaire focus gehad op sociale thema’s, zoals de ontwikkeling van jongeren, groepsgedrag, sociaal beleid, social media, sociale problemen en (religieuze) conflicten. Naast de inhoudelijk thema’s is in beide opleidingen veel aandacht geweest voor het toepassen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes.

Na haar master heeft Simone stage gelopen bij Panteia op de afdeling Sociale Vraagstukken. Zij heeft hier met name onderzoek gedaan binnen de thema’s participatie en de arbeidsmarkt voor verschillende ministeries en gemeenten. Vervolgens is zij werkzaam geweest als trainee bij Driestar educatief, een praktijkgericht kenniscentrum met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Zij heeft hier verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ondersteunen en adviseren op beleidsmatig gebied, zij is betrokken geweest bij veranderings- en ontwikkelprocessen en heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe project.

Op dit moment is Simone werkzaam bij Panteia en is zij zowel nationaal als internationaal actief op verschillende terreinen binnen het sociale domein, waaronder armoede en schulden, onderwijs en zorg. Enkele onderzoeken waar Simone bij betrokken is (geweest), zijn:

  • Bestrijding armoede en schuldenproblematiek (Rekenkamercommissie Gemert-Bakel – lopend)
  • Serious gaming, jongeren en schulden: proces en effectevaluatie ‘No credit, game over®’ (Schouders Eronder – lopend)
  • Evaluatie pilot schuldhulpverlening Ombudsman Amsterdam, CAK en Amsterdamse schuldhulpverlening (Ombudsman Metropool Amsterdam – lopend)
  • Study on the situation of circus in the EU member states (European Commission DirectorateGeneral for Education, Youth, Sport and Culture – lopend)
  • Effectiviteit training en methode ‘Effectief Nuanceren’ (ministerie SZW 2019)
  • Tussentijdse evaluatie Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (ministerie SZW 2018)
  • Evaluatie armoede en schuldenbeleid gemeente Tilburg (gemeente Tilburg - 2018)
  • Versterking ICTwerkgeverschap Rijk (ministerie BZK - 2017)