Thijs Driessen

Onderzoeker/adviseur

t.driessen@panteia.nl
079-3222258

Thijs Driessen is onderzoeker op het gebied van Sociale vraagstukken. Bij Panteia verricht hij onderzoek op een breed scala aan thema’s maar voornamelijk op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid. Zijn voornaamste opdrachtgevers zijn de ministeries van SZW, VWS, OCW en diverse brancheorganisaties.

 

Thijs heeft Sociologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting de master Beleids- en Toegepast onderzoek. In deze master wordt de invloed van sociaal en economisch beleid op het leven van mensen bestudeerd aan de hand van geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De centrale vraag is hoe onderzoek ingezet kan worden om beleid te bestuderen, te evalueren en om beleidsaanbevelingen te doen.

 

Met sterke kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden weet Thijs kennis te vergaren over complexe vraagstukken en vervolgens bruikbaar advies te leveren aan diverse partijen.

 

Weten wat Thijs al heeft gedaan aan projecten? Of waar hij zich mee bezig houdt? Klik hier voor zijn volledige projectenlijst.