Ton Geerts

Directeur

t.geerts@panteia.nl
079-3222116

Ton Geerts is sinds 1 oktober 2011 werkzaam voor Panteia. In zijn functie als directeur is hij, behalve als leidinggevende, ook betrokken bij diverse onderzoeks- en adviestrajecten die Panteia voor haar klanten uitvoert. Hij doet dit op het gebied van Economie & Ondernemerschap, maar soms ook op terreinen daarbuiten.

Ton is gewend om op een integrale wijze (strategisch) beleid en projecten of processen te toetsen op effectiviteit en op basis daarvan te analyseren waar het prioritaire verbeterpotentieel van een organisatie, een project of proces ligt. Dit uiteraard tegen de achtergrond van de ambitie van de opdrachtgever zelf of haar stakeholders.

Hij heeft in de loop van zijn carrière steeds een nauwe betrokkenheid en contacten gehad met vele ondernemers- en brancheorganisaties, met overheidsinstanties en met bedrijven en instellingen.

Tot september 2011 was Ton algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Rotterdam (1998-2011) en betrokken bij het stimuleren van ondernemerschap in de Rotterdamse regio. Hij begon zijn carrière in 1984 bij MKB Limburg.

Ton studeerde Verkeersplanologie in Tilburg en Nederlands recht in Rotterdam. Naast zijn functie bij Panteia is hij op dit moment actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wij zijn JONG. in Eindhoven. Tevens is hij lid van de MKB Adviesraad van de ING bank.