Kwaliteit en privacy

Kwaliteitssysteem

Panteia werkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO 9001-standaard. Daarnaast is dit systeem conform ISO 20252, de internationale norm voor het uitvoeren van markt-, opinie- en beleidsonderzoek. Compliency met deze normen wordt jaarlijks gecertificeerd door BSI  (the British Standards Institution) en Stichting Toetsingsbureau KCC. De scope van beide certificeringen dekt alle processen in de organisatie.

Klantgerichtheid is een van Panteia’s kernwaarden. De kwaliteit van geleverde diensten in de perceptie van de klant is leidend in de bedrijfsprocessen van Panteia. Medewerkers in alle lagen van de organisatie zijn betrokken in het realiseren en verbeteren van de kwaliteit van de diensten. Het management werkt doorlopend aan een cultuur en omgeving waarin medewerkers gestimuleerd worden om de kwaliteit te verbeteren.

Privacy

Panteia is lid van de brancheorganisaties MOA en VBO en houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.