Aandeel startende ondernemers met groei-ambities neemt toe

gepubliceerd: 20-10-2020

De mate van ondernemerschap is in Nederland in 2019 iets gedaald ten opzichte van 2018, maar de personen die in 2019 een nieuwe onderneming startten waren wel meer ambitieus. Dit blijkt uit de laatste resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Met de Global Entrepreneurship Monitor worden verschillende indicatoren voor de mate van ondernemerschap verzameld. Deze indicatoren laten allemaal zien dat de mate van ondernemerschap in Nederland in 2019 iets is gedaald. Zo was in 2019 ruim 10% van de volwassenen actief betrokken bij het opstarten van een onderneming of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar (dit is de TEA ratio, waarbij TEA staat voor Total early stage Entrepreneurial Activity). Dit is iets lager dan in 2018, toen de TEA ratio ruim 12% was. Ook het aandeel mensen met een gevestigd bedrijf (een bedrijf dat al meer dan 3,5 jaar bestaat) was in 2019 iets lager dan in 2018. De mate van intrapreneurship, ten slotte, is ook iets gedaald. De dalingen zijn echter niet zo groot, en voor alle drie de indicatoren geldt dat Nederland in 2019 nog steeds boven het gemiddelde niveau van de deelnemende EU landen lag.  

 

De groei-ambities van de startende ondernemers zijn in 2019 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2018: terwijl in 2018 minder dan de helft van de startende ondernemers plannen had om in de komende 5 jaar medewerkers te zoeken, was dat in 2019 naar 70% gegroeid. De daling van de TEA ratio in 2019 is dus vooral het gevolg van een afnemende belangstelling om als ZZP-er te beginnen.

 

Goede ondernemerschapsmogelijkheden blijven bestaan ​​in Nederland

Net als in voorgaande jaren waren Nederlanders in 2019 relatief positief over de mogelijkheden om een eigen bedrijf te beginnen. In vergelijking met andere landen zijn Nederlanders ook minder bang om voor zichzelf te beginnen. Misschien komt dit omdat het ondernemerschap ecosysteem in Nederland zo goed ontwikkeld is. Een survey onder nationale experts laat namelijk zien dat de omstandigheden om een onderneming te beginnen in Nederland relatief goed zijn. Het gaat hierbij om de volgende dimensies van het ondernemerschap ecosysteem: financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde van de EU.

 

Ondernemers vertrekken maar bedrijven blijven

Ondernemers kunnen niet alleen een nieuw bedrijf oprichten of leidinggeven aan een gevestigd bedrijf (of beide), maar ze kunnen ook besluiten om te stoppen met een onderneming. Dit kan betekenen dat het bedrijf beëindigd wordt (bijvoorbeeld in het geval van een sluiting of faillissement), maar dat hoeft niet (bijvoorbeeld als het bedrijf door een ander bedrijf of een andere ondernemer wordt overgenomen). In 2019 is iets minder dan 3% van de volwassen Nederlanders met een onderneming gestopt. Dit is iets meer dan in 2018, maar in 2019 kwam het minder vaak voor dat het bedrijf ook beëindigd werd: in ongeveer twee van de vijf gevallen stopte de ondernemer terwijl het bedrijf bleef bestaan.

 

Over de Global Entrepreneurschip Monitor (GEM)

Wereldwijd is de GEM het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de volwassen bevolking. In 2019 deden 50 landen aan de GEM mee, waaronder 16 EU lidstaten. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt door Panteia uitgevoerd. De meting bestaat uit een enquête onder de volwassen bevolking (Adult Population Survey) en een enquête onder nationale experts (National Expert Survey).

 

Impact corona speelt nog geen rol

2020 is het jaar van de uitbraak van het coronavirus. Deze uitbraak heeft voor een ongekende economische crisis gezorgd, die in alle aspecten van de economie doorwerkt. Dus ook in verschillende aspecten van ondernemerschap. Het nationale GEM rapport dat nu wordt gepubliceerd heeft betrekking op 2019, toen het coronavirus nog niet was uitgebroken. De enquêtes die in 2020 gehouden worden bevatten een aantal corona-gerelateerde vragen, zodat we in het nationale GEM rapport 2020 ook de invloed van het corona-virus op verschillende aspecten van ondernemerschap kunnen bespreken.

 

 

Het GEM rapport 2019 voor Nederland kan hier gedownload worden. 

Meer over de Global Entrepreneurschip Monitor lees je hier.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00