Aantal werknemers in de Wsw wordt minder

gepubliceerd: 11-10-2018

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat in de sociale werkvoorziening werkt, is vorig jaar gedaald. Dit blijkt uit de Wsw-statistiek, die Panteia uitvoert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Begin 2016 waren 96.300 personen werkzaam in de sociale werkvoorziening en eind 2016 waren er hiervan nog 91.432 mensen over, een daling van 5,1%. De omvang van het werknemersbestand in arbeidsjaren is van 85.332 arbeidsjaren begin 2016 gedaald naar 81.224 arbeidsjaren eind 2016, een daling van 4,8%. De daling is een gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom. De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening is afgesloten na de invoering van de Participatiewet. De Wsw geldt voor mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden. De wet blijft bestaan tot de laatste Wsw’ers met pensioen zijn gegaan.

Er werden relatief meer mensen individueel of als groep gedetacheerd. Het aandeel detacheringen in het werknemersbestand is in 2016 totaal 36,5% (33.364 personen). Dit is hoger dan het aandeel detacheringen in 2015 (35,6%; 34.348 personen) en 2014 (30,4%; 31.206 personen).

Panteia rapporteert jaarlijks over de omvang en de karakteristieken van de Wsw. Het jaarrapport 2016 is nu gepubliceerd en is hieronder te downloaden.

Lees meer over de Wsw-statistiek en bekijk de rapporten van afgelopen jaren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00