Aantrekken buitenlandse studenten en talenten naar de metalektro

gepubliceerd: 11-10-2018

Voor veel metalektrobedrijven wordt het steeds moeilijker om aan geschoold personeel te komen. Daarom liet A+O Metalektro door Panteia en Ockham IPS onderzoek doen naar kansrijke aanpakken voor het aantrekken en behouden van internationale studenten.

Het onderzoek stelt in de eerste plaats vast dat er op dit vlak al heel veel gebeurt voor hbo en wo-studenten. Door individuele bedrijven, in regio’s, door organisaties zoals Brainport Development en bijvoorbeeld in het kader van het Nuffic-initiatief Make it in the Netherlands. Panteia adviseert zoveel mogelijk bij die bestaande initiatieven aan te haken.

Mbo’ers in het buitenland werven

Er zijn beduidend minder initiatieven om mbo’ers uit het buitenland aan te trekken, terwijl bedrijven in de metalelektro grote behoefte hebben aan mbo’ers op niveau 3 en 4. In het rapport sommen Panteia en Ockham IPS een aantal mogelijke maatregelen op, die kunnen helpen om meer buitenlandse mbo’ers naar Nederland te krijgen. Zo valt te denken aan een betere aansluiting van leersystemen in de diverse landen. oZone, het e-learning platform van A+O, kan daarin een rol spelen. Daarnaast is het belangrijk om belemmeringen voor grensarbeid weg te nemen, door bijvoorbeeld vanuit A+O vergoedingen voor stages bij Nederlandse bedrijven –  en vice versa – mogelijk te maken.

Behoud van buitenlandse arbeidskrachten

Voor bedrijven is het van belang om buitenlandse arbeidskrachten als ze eenmaal hier zijn, binnenboord te houden. Waardering blijkt juist bij deze groep van groot belang, juist bij deze groep die gemakkelijk weer naar het land van herkomst vertrekt. Het is zaak voor uitdagend werk te zorgen en voor mogelijkheden opleidingen te volgen. Ook is werkzekerheid nodig, door met collega-bedrijven afspraken te maken over collegiale in- en uitleen of door uitzendbureaus een rol te geven bij van-werk-naar-werk bemiddeling en het organiseren van opleidingen. Bedrijven zouden ook taallessen moeten aanbieden en niet onbelangrijk: ervoor zorgen dat er werk is voor de partner die mee is gekomen en vervolgens dat er goede kinderopvang is.

Vluchtelingen

In de komende decennia wordt het aantrekken van Europese werknemers alleen maar lastiger. In 2050 is de helft van de Europese landen sterk vergrijsd en nemen de tekorten in de beroepsbevolking meer en meer toe. Op de langere termijn is het nodig werknemers van buiten Europa te werven. Dat is ook een reden in het rapport vluchtelingen als serieuze doelgroep worden benoemd.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00