Afname gebruik pgb voor wijkverpleging in 2016

gepubliceerd: 11-10-2018

In 2016 is het aantal budgethouders voor wijkverpleging met 2.500 afgenomen, zo blijkt uit de Monitor Zvw-pgb van Panteia.

In januari hadden 19.400 personen aanspraak op een persoonsgebonden budget om wijkverpleegkundigen zelf in te huren. Twaalf maanden later was dit aantal afgenomen tot 16.900.

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ komen te vervallen en wordt de wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) bekostigd. Dit kan in de vorm van zorg in natura, waarbij de zorgverzekering de zorg direct vergoedt, of (onder voorwaarden) op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een pgb kan de cliënt de zorg zelf inkopen.

Herindicaties
De afname van het aantal budgethouders hangt grotendeels samen met de herindicaties, die uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 moesten plaatsvinden. Veel cliënten hadden nog een indicatie vanuit de oude AWBZ en moesten een nieuwe indicatie aanvragen om in aanmerking te blijven komen voor een pgb. Een deel van de cliënten kwam na de herindicatie niet meer in aanmerking voor een pgb. Anderen hebben zich helemaal niet gemeld voor een herindicatie. Vooral dit laatste kwam volgens zorgverzekeraars veelvuldig voor.

In totaal werd er in 2016 ruim 307 miljoen euro aan de budgethouders uitgekeerd. Dit is ongeveer 10 procent van de totale uitgaven in de wijkverpleegkundige zorg. Gemiddeld werd er maandelijks circa 25,6 miljoen euro uitgekeerd. Dit komt neer op ruim 1.600 euro per budgethouder per maand.

Monitor Zvw-pgb
Panteia heeft voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de belangrijkste ontwikkelingen in het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet over het jaar 2016 in beeld gebracht. De gegevens hiervoor zijn verzameld via de zorgverzekeraars zelf en Vektis. Daarnaast heeft de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ) gegevens aangeleverd over de afhandeling van dossiers binnen het Zvw-pgb.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00