Bruggen bouwen op de Haagse arbeidsmarkt

gepubliceerd: 11-10-2018

De economische groei biedt kansen om werklozen aan werk te helpen en de lokale economie te versterken. Daarvoor is actief, krachtig arbeidsmarktbeleid nodig. Panteia schetste voor de gemeente Den Haag handelingsperspectieven voor arbeidsmarktbeleid.

Panteia maakte een analyse van de te verwachte ontwikkelingen op de Haagse arbeidsmarkt in de komende periode tot 2023 met een doorkijk naar 2030. Op basis hiervan zijn handelingsperspectieven geformuleerd.

Huidige situatie

De komende jaren wordt er een sterke economische groei verwacht die vervolgens licht afzwakt. De uitstroom van oudere medewerkers neemt toe, wat leidt tot een stijging in het aantal beschikbare vacatures. Er zijn echter onvoldoende gediplomeerde schoolverlaters om al deze vacatures in te vullen. Dit biedt kansen voor andere werkzoekenden, soms ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch blijft er een aanzienlijk bestand van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt over. Daarnaast ontstaan in Den Haag en in de regio steeds meer moeilijk vervulbare vacatures voor ICT-ers en andere specialistische HBO’ers, chauffeurs, bouwvakkers en ook inmiddels weer helpenden in de zorg.

Het is zaak dat de tekorten op zowel laag als hoog niveau worden opgevuld, en bijstandsgerechtigden en werkzoekenden aan een baan worden geholpen. Deze problemen kunnen worden aangepakt vanuit drie invalshoeken, die hieronder besproken worden.

Arbeidsmarkt en economie

Economische actoren en de gemeente moeten nog meer de sectoren met werkgelegenheidsperspectieven stimuleren, waarbij er aandacht is voor vormen van ondernemerschap, waaronder zelfstandig ondernemerschap en sociaal ondernemen. Bovendien kan er op korte termijn meer werkgelegenheid gecreëerd worden voor werkzoekenden, bijvoorbeeld door het zoeken naar (latente) vacatures, of door job carving, waardoor hoger opgeleiden zich in hun werk kunnen concentreren op de werkzaamheden op hun niveau. Tegelijkertijd moeten gemeenten en bedrijven aandacht besteden aan het behoud van werkgelegenheid voor ouderen in administratieve beroepen door ze bijvoorbeeld om te scholen naar ander werk.

Versterking van het arbeidsaanbod

Om ervoor te zorgen dat meer bijstandsgerechtigden aan het werk komen, moet de gemeente investeren in het versterken van het casemanagement, in gesubsidieerd werk en in scholing van bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Door middel van begeleiding, training en maatwerk-bemiddeling kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu het goed gaat, aan een baan komen, al dan niet fulltime. Ook moet de gemeente instroom in de bijstand voorkomen door te zorgen dat mensen niet werkloos worden of door WW’ers samen met het UWV snel aan het werk te helpen.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het is voor Den Haag belangrijk om talenten op te leiden, te boeien en te binden aan de stad. Daarbij is het belangrijk dat er meer studenten voor economische groeisectoren en naar moeilijk vervulbare vacatures worden opgeleid. Dit kan door deelname aan deze opleidingen verder te stimuleren en door in andere opleidingen arbeidsmarktgerichte modules op te nemen. Hiervoor moet er meer samengewerkt worden tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast is het belangrijk om werkenden te blijven scholen op relevante competenties, zodat ze flexibeler en sterker in de arbeidsmarkt staan. Opscholing kan er ten slotte ook voor zorgen dat men promotie maakt en werkzoekenden op vrijkomende functies kunnen instromen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00