Economische footprint Hogeschool Utrecht: 350 miljoen Euro en 3.800 fte

gepubliceerd: 11-10-2018

In 2016 heeft de Hogeschool Utrecht (HU) Panteia benaderd met de vraag de economische footprint van de HU te berekenen. In het onderzoek is de economische footprint van de HU gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

De kwantificeerbare economische footprint van de HU valt in onderdelen uiteen:
  • Het directe effect: de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid bij de HU zelf.
  • Verschillende afgeleide effecten bij andere bedrijven: impact op toegevoegde waarde en werkgelegenheid ten gevolge van:
    • de bestedingen van HU-personeel
    • de bestedingen van studenten aan de HU
    • het feit dat de HU diensten levert aan andere bedrijven die als input voor hun productieproces dienen (zogenoemde voorwaartse effecten)
Panteia berekende deze effecten op nationaal niveau met behulp van een tailor-made input-output model en rekende deze vervolgens toe aan de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. Dit model is ook bruikbaar om de economische footprint van andere grote instellingen te berekenen.

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten voor wat betreft de HU kunnen als volgt worden samengevat.

In 2015 zette de HU 312 miljoen Euro om, waarvan 249 miljoen Euro direct werd omgezet in toegevoegde waarde. De werkgelegenheid bij de HU omvatte 2.593 fte. Daarnaast werd voor ruim 100 miljoen Euro aan toegevoegde waarde gecreëerd bij andere bedrijven en instellingen in Nederland, waarvan ongeveer 12% in Utrecht en Amersfoort. Hiermee ontstond voor 1.272 fte werkgelegenheid. In totaal kan 350 miljoen Euro van het Nederlands BBP worden gerelateerd aan de HU. Het indirecte effect op de toegevoegde waarde is voor ruim 50% gerelateerd aan de consumptieve bestedingen van HU-medewerkers.

De aanwezigheid van de HU heeft nog andere, dynamische, effecten. Ondernemerschap is een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod van de HU. Goed onderwijs verhoogt de productiviteit van mensen, wat bijdraagt aan een kennisintensieve economie en het internationaal concurrentievermogen. De HU verricht, voornamelijk in samenwerking met anderen, veel kwalitatief goed en maatschappelijk relevant onderzoek.

Economische footprint Hogeschool Utrecht: 350 miljoen Euro en 3.800 fte

Een impactanalyse uitvoeren voor uw instelling?

Bent u een grote instelling en geïnteresseerd geraakt in een impactanalyse? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ton Kwaak, t.kwaak@panteia.nl. Voor nadere informatie over de impactanalyse HU kunt u terecht bij mevrouw Marije Braun van de HU, marije.braun@hu.nl.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00