Effectief diversiteitsbeleid: “It takes two to tango”

gepubliceerd: 11-10-2018

In april organiseerden Panteia en netwerkorganisatie La Red een bijeenkomst om hun netwerken te infomeren over de uitkomsten van het onderzoek naar doorstroming van vrouwen naar de (sub)top.

Het onderzoek naar doorstroming van vrouwen naar de (sub)top is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder leiding van Natasha Stroeker (kenniscoördinator OCW bij de Tweede Kamer) gingen de aanwezigen in gesprek over thema’s als vrouwenquota en diversiteitsbeleid.

Jan-Willem Siebers (directeur Panteia) trapte de bijeenkomst af en vertelt dat hij altijd omringd is geweest door zelfstandige vrouwen en het onderwerp – de doorstroming van vrouwen naar de (sub)top – hem daarom na aan het hart ligt. “Ik vind het een vanzelfsprekendheid dat vrouwen zich ten volle kunnen ontplooien op basis van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.”

Miriam Notten spreekt vervolgens een column uit waarin ze vrouwen uitdaagt om op reis te gaan naar die top en hen aanspoort om relevante reisgenoten te zoeken. Notten benadrukt dat je nieuwe kansen moet aan durven pakken, in het diepe springen, met de hulp van anderen en zo je wens, je ambitie, die je misschien voor onmogelijk hield, realiseerbaar maakt.

Yardena Shitrit (directeur Personeel en Organisatie Ontwikkeling, gemeente Amsterdam) vertelt dat meer vrouwen in de top begint bij het compleet gecommitteerd zijn van de top: “Toewijding, maar ook ‘meten is weten’, ga niet op gevoel af, breng de totale organisatie in beeld. Hoeveel mannen en vrouwen zijn er werkzaam, wat zijn hun ambities, opleiding en ervaring?” Ook legt Shitrit uit hoe belangrijk het is om op zoek te gaan naar jouw spiegels en het organiseren van feedback.

Rosanne Oomkens (projectmanager Panteia) presenteert vervolgens de zes randvoorwaarden voor effectief diversiteitsbeleid:

  1. Organisaties moeten inzicht hebben in het probleemmechanisme dat er binnen hun organisatie of divisie voor zorgt dat de doorstroming van vrouwen naar de subtop hapert. Hierbij kan de toepassing van datagedreven HR-beleid helpen.
  2. Diversiteitsbeleid moet een samenhangend geheel van maatregelen en instrumenten vormen waardoor gender diversiteit in de organisatiecultuur en in beleid raakt verankerd.
  3. Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is een voorwaarde om doorstroming van vrouwen te bevorderen. Dit vereist een gendersensitief verlofbeleid (bijv. de invoering van vaderschapsverlof).
  4. Organisaties moeten zich bewust zijn van de rol van gender bias tijdens selectiemomenten en moeten maatregelen nemen om de invloed van gender bias te beperken (bijv. zorgen voor diversiteit in selectiecommissies en maak ‘ongeschreven regels’ expliciet).
  5. Er dienen streefcijfers te worden geformuleerd op verschillende niveaus binnen de organisatie zodat bestuurders en managers verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het resultaat.
  6. Topbestuurders moeten zich committeren aan gender diversiteit en rekenschap afleggen over het al dan niet behaalde resultaat omtrent targets op dit vlak.
Workshops

Zelf naar de (sub)top? Doe dan mee met onze workshops Navigeren naar de Top. Tijdens deze workshop krijgen board ready vrouwen praktische tips om hun toppositie te realiseren.

De workshops vinden plaats bij Panteia te Zoetermeer op:

  • donderdag 14 juni 13.00 – 17.00
  • maandag 18 juni 18.00 – 21.30
  • maandag 15 oktober 13.00 – 17.00
  • donderdag 1 november 18.00 – 21.30
De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen €250,- per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!

Heb je interesse in deze workshop of wil je meer informatie? Mail naar Rosanne Oomkens, r.oomkens@panteia.nl

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00