Energietransitie grote uitdaging voor installatiebranche

gepubliceerd: 11-10-2018

Wat is de impact van techniek voor Nederland op weg naar 2025? Panteia en TNO onderzochten dit door middel van een toekomstverkenning binnen de installatiebranche (CONNECT2025).

 

Om zicht te krijgen op de impact van techniek voor Nederland op weg naar 2025 hebben samenwerkende organisaties binnen de installatiebranche een toekomstverkenning (Connect2025) uitgevoerd. Het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt is uitgevoerd door Panteia en TNO. In dit kader zijn uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en inspirerende bijeenkomsten met meer dan 200 deskundigen uitgevoerd.

De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering vormen stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. CONNECT2025 geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025. CONNECT2025 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor de installatiebranche én voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren als de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg.

In Connect2025 zijn zes grote thema’s gedefinieerd die tot 2025 en waarschijnlijk ook daarna nog sterk bepalend zullen zijn voor de ontwikkelingen in de installatiebranche, inclusief de werkgelegenheid en de aard daarvan.

Het gaat om de volgende thema’s:

  • De stad Nederland: op zoek naar balans
  • Nul is de norm: nul uitstoot, nul afval
  • Data als grondstof: verbinden, verzamelen en begrijpen
  • Branche zonder grenzen: flexibiliteit is noodzaak
  • Nieuwe werkwijzen: samenwerking en dienstverlening staan centraal
  • Mensenwerk: oud naast nieuw

In alle thema’s zullen veel veranderingen optreden. Veranderingen die nu al zijn te zien en veel invloed gaan hebben op de manier waarop het werk gedaan wordt en de nieuwe kennis die nodig is. Daarnaast laat het thema Mensenwerk zien dat er een stevige uitdaging ligt om de bestaande medewerkers vast te houden en hun inzetbaarheid te waarborgen en te vergroten. Opleidingen, scholing en het verbeteren van de omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. En uiteraard ook de aansluiting van mbo en hbo op de nieuwe behoeften van de branche.

Klik hier voor de management samenvatting CONNECT2025 en hier voor het gehele rapport. 

Voor meer informatie kan je kijken op de website van CONNECT2025

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00