Evaluatie administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia evalueerde voor de ministeries van Financiƫn, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de effecten van administratieve lasten voor bedrijven in relatie tot de Wet uniformering loonbegrip.

De conclusie van het onderzoek is dat sprake is van een vereenvoudiging met het wegnemen van de vier discoƶrdinatiepunten in het loonbegrip. De vereenvoudiging wordt als beperkt ervaren. Ook is geconstateerd dat nog niet uitsluitend met het nieuwe loonbegrip wordt gewerkt. Daardoor en door nieuwe afspraken en regelveranderingen in het loondomein is de beoogde verdere vereenvoudiging niet gerealiseerd. Het behalen van de administratieve lastenverlichting vergt daardoor nadere stappen.

Het beantwoorden van de vraag of en zo ja welke beleidsconclusies aan de uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden verbonden is aan het volgende kabinet stelt staatssecretaris Wiebes.

Lees de kamerbrief over het rapport en meer informatie over het onderzoek.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00