Gevolgen nieuw kabinetsbeleid voor koopkrachtverbetering

gepubliceerd: 11-10-2018

Op 20-09-2016 is bekend geworden dat het kabinet het komende jaar 1,1 miljard euro uittrekt voor koopkrachtverbetering. Uit onderzoek van Panteia, blijkt dat vooral de detailhandel, de autosector en horeca hiervan profiteren.

De werkgelegenheid zal het sterkst groeien in de handel en in de dienstverlening. In totaal neemt de werkgelegenheid met 2.900 arbeidsjaar toe, als gevolg van de lastenverlichting.

Groeiende consumptievraag leidt tot investeringen bij bedrijven Aangenomen is dat huishoudens de lastenverlichting geheel aan consumptie besteden. Dit zal leiden tot extra productie om de groeiende consumptievraag bij te kunnen houden. Hierdoor zullen de investeringen van bedrijven toenemen. De bedrijven hebben immers meer kapitaalgoederen nodig om de stijgende vraag naar producten bij te kunnen houden en te kunnen realiseren.

Stijging BBP met 0,1% Ook de import neemt toe. Dit komt omdat veel consumptiegoederen en –diensten en kapitaalgoederen niet in Nederland, maar in het buitenland geproduceerd worden (denk aan machines, auto’s, vakanties). Per saldo neemt het BBP toe met 0,1% ten opzichte van de situatie waarin er geen sprake zou zijn van extra koopkrachtverbetering.

Werkgelegenheid neemt toe Omdat de arbeidsproductiviteit nauwelijks toeneemt, neemt de werkgelegenheid toe. In totaal met 2.900 arbeidsjaar. Ook zal de werkloosheid dalen. Dit geeft een opwaartse druk op de lonen. De sterkste werkgelegenheidseffecten zullen te zien zijn in de handel en de dienstverlening, omdat daar sterke productie-effecten zijn. Bovendien is de arbeidsproductiviteit in deze sectoren betrekkelijk laag. In de handel – vooral de autosector en de detailhandel – bedraagt het werkgelegenheidseffect 1.500 arbeidsjaar. In de dienstverlening gaat het om 1.400 arbeidsjaar, geconcentreerd in horeca en overige dienstverlening, zoals cultuur en recreatie.

Over het onderzoek Panteia heeft, aan de hand van het PRISMA-model, onderzocht wat de economische effecten van de investering van 1,1 miljard voor koopkrachtverbetering zijn. Er is gekeken naar de effecten op macro-economisch niveau, maar ook enkele gevolgen voor individuele bedrijfstakken en het MKB zijn onderzocht.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00