Inventarisatie aantal batterijen in Nederlandse huishoudens

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia inventariseert dit jaar voor de zesde keer het aantal batterijen dat in omloop is in Nederlandse huishoudens. Naast de batterijentelling worden ook kennis, houding en gedrag ten opzichte van (lege) batterijen onderzocht.

Lege batterijen horen niet bij het restafval, dat weet bijna iedereen. In batterijen zitten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en deze moeten daarom gescheiden worden ingeleverd. In het kader van de circulaire economie kunnen bovendien de metalen uit batterijen prima worden hergebruikt.

Stibat verzorgt al 20 jaar de inzameling en recycling van batterijen. Om een beter beeld te hebben hoeveel batterijen er in omloop zijn bij huishoudens heeft Stibat Panteia opdracht gegeven dit te inventariseren. Het batterijen inventarisatieonderzoek vindt dit jaar voor de zesde keer plaats, eerdere metingen waren in 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015.

Voor de meeste respondenten is het op het eerste oog lastig om een goede schatting te kunnen geven van het aantal batterijen dat ze hebben. Makkelijker is het om aan te geven welke apparaten (met batterijen) ze in bezit hebben. Voor de inventarisatie is daarom een speciaal batterijenboekje ontwikkeld waarin alle mogelijke apparaten staan opgenomen die huishouden kunnen hebben. Voorafgaand is door Stibat geschat hoeveel batterijen er gemiddeld in elk van deze apparaten zitten. Vervolgens kan eenvoudig worden berekend hoeveel batterijen een huishouden in bezit heeft. Om de schatting compleet te maken wordt ook gevraagd naar het aantal losse batterijen dat men heeft, zowel nieuw als gebruikt.

Om een juist inlevergedrag van consumenten verder te stimuleren zijn voor Stibat ook kennis, houding en gedrag onderzocht met betrekking tot batterijen en het inleveren van lege batterijen. Kunnen respondenten de verschillende verschijningsvormen van batterijen herkennen? Welke spontane associaties hebben respondenten met batterijen? En wat doen de huishoudens met de lege batterijen?

Het onderzoek wordt online uitgezet onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens en loopt dit voorjaar.

Lees hier over de uitkomsten van het vorige onderzoek.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00