Is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod van kapitaal in Oost-Nederland?

gepubliceerd: 11-10-2018

Bedrijven hebben kapitaal nodig om investeringen te kunnen doen. Dit kapitaal kunnen ze lenen bij banken, of bij andere partijen. Panteia heeft samen met Rebel in kaart gebracht hoe goed vraag en aanbod van kapitaal op elkaar zijn afgestemd.

Een belangrijke taak voor Nederlandse provincies is om herstel van de economie en de werkgelegenheid in hun provincies te stimuleren. Een belangrijke bron van nieuwe werkgelegenheid is groei van bedrijven, maar dan moeten deze bedrijven wel aan voldoende financiering voor hun groeiplannen kunnen komen.

Panteia heeft, samen met Rebel, zowel de vraag naar als het aanbod van kapitaal van bedrijven in Oost-Nederland in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien dat er in verschillende opzichten sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Voor Oost-Nederland als geheel is er sprake van een overschot aan kapitaal, maar voor startende bedrijven, groeiende bedrijven en bedrijven in de innovatiefase is juist sprake van een tekort aan kapitaal.

Bij dit onderzoek is rekening gehouden met zaken zoals de sector en omvang van het bedrijf, de levensfase van het bedrijf, de reden waarvoor een bedrijf naar financiering op zoek is, en de omvang van de lening. Aan de aanbodkant is gekeken naar de verschillende kapitaalverschaffers die op de markt actief zijn, hoeveel kapitaal zij beschikbaar hebben voor bedrijven uit Oost-Nederland, welke financieringsvormen ze aanbieden, etc.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00