Jonggehandicapten meer aan het werk door Participatiewet

gepubliceerd: 11-10-2018

Door de Participatiewet zijn relatief meer jonggehandicapten van 18 jaar aan het werk dan voorheen onder de Wajong. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, Panteia en de VU Amsterdam, gefinancierd door Instituut Gak.

 

Vanaf 2015 is de Wajong niet langer toegankelijk voor jonggehandicapten die 18 jaar worden en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de Participatiewet; wat hen recht geeft op bijstand en hulp van de gemeente bij het vinden van werk. Jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen kunnen vanaf 2015 wel nog instromen in de Wajong.

Het onderzoek ‘Jonggehandicapten onder de Participatiewet’ (2018) – uitgevoerd door SEO, Panteia en de VU Amsterdam, en gefinancierd door Instituut Gak – beschrijft welke gevolgen de Participatiewet heeft voor 18-jarige jonggehandicapten die in 2015 bij ongewijzigd beleid in de Wajong zouden zijn gestroomd. Uit het onderzoek blijkt dat relatief meer jonggehandicapten van 18 jaar aan het werk zijn dan voorheen onder de Wajong. Ook kiezen jongeren vaker voor een vervolgopleiding (mbo) en komen zij minder vaak in aanraking met justitie. De belangrijkste oorzaak van de stijgingen die gezien worden bij de aantallen jonggehandicapten die werken of een opleiding volgen, ligt volgens de onderzoekers in het feit dat de bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet lager is dan de Wajong-uitkering die jonggehandicapten voor 2015 konden ontvangen. Naast de jongeren zelf worden ook gemeenten financieel geprikkeld door de invoering van de Participatiewet. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van de genoemde jongeren. Als zij de jonggehandicapten snel naar werk begeleiden, zijn zij minder kwijt aan bijstandsuitkeringen.

Arbeidsbeperkte jongeren worden opgenomen in het doelgroepregister van UWV. Daardoor zijn zij voor werkgevers extra aantrekkelijk om in dienst te nemen. Zij tellen dan mee voor de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij arbeidsbemiddeling aan jonggehandicapten zetten gemeenten instrumenten in als loonkostensubsidie, jobcoaches en de no-riskpolis om de risico’s voor werkgevers zoveel mogelijk te verlagen. Gemeenten werken bij het aanbod van dienstverlening samen met externe partijen. In vergelijking met UWV besteden de onderzochte gemeenten minder werk uit aan gespecialiseerde re-integratiebedrijven. De onderzochte gemeenten lijken zich in hun dienstverlening meer in te spannen voor jongeren met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Hier kunnen zij het meest op besparen omdat deze jongeren minder loonkostensubsidie nodig hebben om aan de slag te kunnen. De (geregistreerde) dienstverlening die gemeenten inzetten voor jonggehandicapten is zeer beperkt van omvang en moest tot 2016 nog op gang komen.

Voor dit onderzoek heeft SEO een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Participatiewet op de kans op een baan, onderwijs, uitkering, woonsituatie en aantal contacten met justitie van 18-jarige jonggehandicapten. Deze analyse is gebaseerd op databestanden van het CBS tot en met december 2016. Panteia heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de inspanningen van gemeenten om de nieuwe doelgroep aan het werk te helpen. Dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit vijf case studies, namelijk in de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en bij UWV.

Meer weten? Lees het volledige rapport hieronder. 

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00