Learning communities: een verkenning naar adaptief en gepersonaliseerd leren voor werkenden

gepubliceerd: 11-10-2018

In “learning communities” werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen om te innoveren en werkenden aan het leren te krijgen. Panteia verkent of en hoe onderzoek in de installatiebranche de totstandkoming van learning communities kan versterken.

Door middel van de zogenaamde Human Capital Agenda’s richt het topsectorenbeleid zich op het versterken van de Nederlandse economie in sectoren waar groei te verwachten is. Dit gebeurt niet alleen door economische stimulering en technologische innovaties te bevorderen, maar ook door de functie arbeid te versterken. De functie arbeid wordt versterkt door in te zetten op een soepel werkende arbeidsmarkt, de instroom in de sectoren te versterken, het beroepsonderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en het bevorderen van zowel sociale innovatie als de scholing van werkenden. Panteia is nauw betrokken bij de Human Capital Agenda Logistiek en voert bijvoorbeeld ook, samen met Kwink, de evaluatie van de Human Capital Agenda Energie uit.

De Human Capital Agenda’s richten zich sterk op de samenwerking van de verschillende betrokken partijen. Het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de overheid moeten er op regionaal niveau samen voor zorgen dat werken, leren en innoveren in de betreffende sectoren hand in hand gaan. Daartoe is het concept “learning communities” ontwikkeld, waarbij partijen in zowel organisatieverband als de praktijk (werkgevers, werknemers, studenten, docenten, etc.) bij elkaar komen om de benodigde link tussen werken, leren en innoveren tot stand te brengen.

Hoewel er in de verschillende topsectoren de nodige projecten zijn op dit gebied (zie ook de publicatie “Leren door te doen: 20 vernieuwende initiatieven uitgelicht”) betreft dit nog niet of nauwelijks de georganiseerde samenhang van alle drie relevante elementen werken, leren en innoveren. Het zijn daarmee nog geen learning communities in de zin van het ontwikkelde concept. De Human Capital teams van de topsectoren willen de komende tijd deze communities wel tot stand gaan brengen. Het is de bedoeling dit met cofinanciering van NWO te laten ondersteunen door gericht onderzoek door vooral de hogescholen. Het Regieorgaan SIA, dat vanuit NWO het onderzoek door hogescholen faciliteert, zal een call voor projecten vanuit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven publiceren waarin onderzoek op het gebied van (de organisatie van) adaptief en gepersonaliseerd leren in learning communities wordt gecofinancierd. In samenspraak met de Human Capital teams van de topsectoren is ervoor gekozen dit onderzoek te richten op een pilotsector. Daarvoor is de installatiebranche geselecteerd. Panteia voert een eerste verkenning uit naar of en hoe dit vorm moet krijgen in deze sector.

In de installatiebranche is het heel belangrijk dat leren en ontwikkelen op de werkvloer in een innovatieve context tot stand komt. Zoals ook het mede door Panteia uitgevoerde project Connect2025 (over de toekomst van de installatiebranche) laat zien, staat er in deze sector de komende tijd veel te gebeuren. Niet alleen is er nu al onvoldoende aanbod aan werknemers maar vooral door de energietransitie zal de vraag naar personeel verder toenemen. Het zittende personeel en de nieuwe werknemers moeten nieuwe technieken gaan beheersen, bijvoorbeeld op het gebied van warmtebronnen. Ook is er een groeiende vraag naar HBO-personeel dat onder andere meer complexe installaties van gebouwen kan ontwikkelen en beheren.

Het bovenstaande laat zien dat onderzoek op het gebied van learning communities een positieve rol kan hebben bij het versterken van leren, werken en innoveren in de topsectoren en dat de installatiebranche een geschikte pilotsector kan zijn. Het Regieorgaan SIA heeft in samenwerking met de sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen van NWO en de coördinatoren van de Human Capital Agenda’s Panteia gevraagd in de maand april 2018 een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een effectieve call voor dergelijk onderzoek met de installatiebranche als pilotsector.

Learning communities: een verkenning naar adaptief en gepersonaliseerd leren voor werkenden

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00