Loonkostenontwikkeling beroepsgoederenvervoer over de weg per 1 juli 2017

gepubliceerd: 11-10-2018

De afgelopen periode is een akkoord bereikt over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat al in per 1 juli 2017.

Daartoe is aan Panteia gevraagd, eerder dan de gebruikelijke publicatiecyclus zoals die via de NIWO wordt bericht, de loonkostenontwikkeling per 1 juli 2017 te berekenen en te publiceren. Deze publicatie gaat vooraf aan de ‘Notitie met betrekking tot de kostenontwikkeling in het binnenlands en het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg tot en met 1-7-2017’ die in de maand juli zal verschijnen.

Cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

Per 1-7-2017:  Verhoging lonen met 2%  Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Per 1-1-2018:  Verhoging lonen met 2%  Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Per 1-1-2019:  Verhoging lonen met 2%  Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4%)

Uitwerking loonkostenontwikkeling per 1 juli 2017 (t.o.v. 1 januari 2017)

D5-chauffeur met 10 overuren  Loonstijging per 1-7-2017: 2%. Totale loonkostenstijging: 1,71%.  Extra trede per 1-7-2017: + 1,333%. Totale loonkostenstijging: 1,15%.  85% zit aan eind van de schaal, is 85% van 1,15% = 0,98%.

Totale loonkostenstijging per 1-7-2017: + 2,7%.

Er is nog geen berekening gemaakt voor de peildata 1-1-2018 en 1-1-2019 omdat de sociale lasten voor deze jaren op dit moment nog niet bekend zijn.

Voor meer informatie of vragen kunt u schriftelijk (j.van.der.haas@panteia.nl) contact opnemen met Joyce van der Haas.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00