Meer ondernemerschap in groeiende Nederlandse economie

gepubliceerd: 22-07-2019

Ondernemerschap doet het goed in de groeiende Nederlandse economie, volgens de laatste resultaten van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Het aandeel van mensen dat zich bezighoudt met ondernemerschapsactiviteiten is sterk gestegen in 2018. In 2018 was ruim 12% van de beroepsbevolking actief betrokken bij het opstarten van een onderneming of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar (Total early stage Entrepreneurial Activity). Dit was aanzienlijk meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast is ook het aantal mensen met een onderneming die langer dan 3,5 jaar bestaat toegenomen (Established Entrepreneurship). Nederland scoort beter op deze ondernemerschapsindicatoren dan het gemiddelde in de EU.

 

Minder mensen zijn met een onderneming gestopt

In 2018 zijn minder mensen gestopt met een onderneming dan in het voorgaande jaar. 2,5% van de Nederlandse beroepsbevolking is in 2018 met een onderneming gestopt, tegen 3,1% in 2017. Degenen die zijn gestopt deden dat meestal om positieve redenen, omdat zij een betere baan of een betere bedrijfskans hadden gevonden.

 

Goede ondernemerschapsmogelijkheden in Nederland

De groei in de mate van ondernemerschap in Nederland past bij de groeiende economie. Daarnaast staat de bevolking in Nederland al jaren positief tegenover ondernemerschap en blijkt uit een survey onder nationale experts dat de omstandigheden om een onderneming te beginnen in Nederland relatief goed zijn.

Het gaat hierbij om de volgende dimensies van het ‘ondernemerschap ecosysteem’: financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde van de EU.

 

Gebruik platformeconomie voor ondernemerschap

De laatste jaren komen digitale platforms in opkomst, ook als manier om inkomen te genereren. In 2018 was 3,3% van de Nederlandse beroepsbevolking in meer of mindere mate actief in deze platformeconomie. Degenen die actief waren in de platformeconomie zijn ook ondernemender. De TEA-rate (Total early stage Entrepreneurial Activity) voor deze groep is 27% versus 12% voor de gehele beroepsbevolking. De mate van ‘Established Entrepreneurship’ is voor deze groep 19% versus 12% voor de gehele beroepsbevolking.

 

Global Entrepreneurschip Monitor (GEM)

Wereldwijd is de GEM het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking. In 2018 deden 49 landen aan de GEM mee. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt door Panteia uitgevoerd. De meting bestaat uit een enquête onder de volwassen bevolking (Adult Population Survey) en een enquête onder nationale experts (National Expert Survey).

 

Het GEM rapport 2018 voor Nederland kan hier gedownload worden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00