MKB realiseert €6 miljard financiering in tweede halfjaar 2016

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia geeft met de Financieringsmonitor inzicht in de actuele financieringsbehoefte van ondernemers en in de wijze waarop zij in die behoefte voorzien.

Toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Vreemd vermogen is een belangrijke bron van financiering voor MKB-bedrijven, echter het volume van uitstaande leningen van grote banken aan het MKB neemt af.

Onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven

De Financieringsmonitor die Panteia voor het Ministerie van EZ uitvoert is een enquête onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven naar hun financieringsbehoefte en –gedrag, die twee maal per jaar wordt gehouden. Het financieringsproces van ondernemers wordt stapsgewijs beschouwd: men oriënteert zich op financiering, vervolgens wordt een financieringsaanvraag gedaan, en deze is ten slotte al dan niet succesvol. Daarnaast wordt gevraagd naar de verwachtingen voor het komende jaar.

Uitkomsten laatste Financieringsmonitor

Uit de Monitor 2016-2 komen bijvoorbeeld de volgende resultaten. In de tweede helft van 2016 heeft 20% van het totaal aantal bedrijven zich georiënteerd op financiering. 78% daarvan - dus ruim 15% van het totaal aantal bedrijven - gaat vervolgens tot een daadwerkelijke aanvraag van financiering over. 78% van het aantal bedrijven dat een financieringsaanvraag doet - ofwel 12% van het totaal aantal bedrijven - is daarin volledig succesvol. 7% van de aanvragers krijgt een deel van het aangevraagde bedrag. Van 15% van de aanvragers wordt de aanvraag geheel afgewezen. Deze percentages zijn sinds de tweede meting van 2015 stabiel, voordien daalde het percentage afwijzingen. In totaal werd in de tweede helft van 2016 voor €6 miljard aan financiering door het MKB gerealiseerd, dat is ruim 80% van het aangevraagde bedrag.

MKB realiseert €6 miljard financiering in tweede halfjaar 2016

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00