Nieuwe HR-monitor Waterschappen 2016 gepubliceerd

gepubliceerd: 11-10-2018

Het A&O-fonds Waterschappen heeft de HR-monitor 2016 sector waterschappen gepubliceerd. Elke twee jaar onderzoekt Panteia de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s die spelen binnen waterschapsorganisaties en verwerkt deze in de HR-monitor.

De voornaamste conclusies van de HR-monitor over het jaar 2016:
 • Lichte daling personele omvang (12.359 medewerkers)
 • Gemiddelde leeftijd blijft stijgen (48,2 jaar)
 • Aantal leidinggevende vrouwen neemt toe (24%)
 • Instroom nieuwe medewerkers groeit (5,5%)
 • Toename aantal vacatures (1.288)
 • Verschillende vormen van interne mobiliteit (5,5%)
 • Uitstroom neemt eveneens toe (4,9%)
 • Stijging totale loonsom sector (2%)
 • Collectief opleidingsbudget daalt (1,9%), mede door invoering Persoonsgebonden basis budget
 • 24% van de medewerkers maakt in 2016 gebruik van Persoonsgebonden basis budget
 • Aantal trainees en stagaires toegenomen (1,1% en 7,1%)
 • Meer meldingen van bedrijfsongevallen (380)
 • Ziekteverzuim neemt toe (4,6%)
 • Gemiddeld aantal arbeidsongeschikten per organisatie stijgt (3,6 personen)
 • Aantal gerealiseerde banen Wet banenafspraak blijft achter bij doelstelling (51)
HR-monitor Waterschappen nu ook digitaal

De gegevens in de monitor bieden input aan sociale partners voor de cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van sectoraal beleid. Daarnaast biedt het individuele organisaties zicht op hun HR-prestaties afgezet tegen de sector als totaal en geeft het een impuls voor de verdere HR-beleidsontwikkeling.

De HR-monitor bestaat dit jaar voor het eerst uit zowel een rapport als een digitaal dashboard. Download het rapport en bekijk het dashboard op http://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/thema/HR-monitor

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00