Ondanks toenemende bedrijvigheid geringe rendementsverbetering wegvervoer in 2016

gepubliceerd: 11-10-2018

De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2016 licht verbeterd ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de NIWO.

De prognose voor 2017 is dat de rentabiliteit dit jaar ten opzichte van vorig jaar nauwelijks verandert.

Geringe rentabiliteitsverbetering in 2016 De rentabiliteit is in 2016 licht verbeterd ten opzichte van 2015. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2016 komt uit op +0,4%. In 2015 was dit +0,1%. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen eveneens met gemiddeld 0,3 procentpunt toe. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,5% (2015 -2,8%). Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Rentabiliteitsverbetering kleine en grote bedrijven Een verbetering van de rentabiliteit is waargenomen bij de kleine bedrijven (2 tot 10 voertuigen) en bij de bedrijven met 50 en meer voertuigen. De bedrijven met 10 tot 50 voertuigen zagen een lichte verslechtering van het resultaat.

Stijging opbrengst binnenlands vervoer 3,1%, grensoverschrijdend 2,4% De opbrengsten in 2016 in het binnenlands vervoer zijn met gemiddeld 3,1% gestegen ten opzichte van 2015. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 2,4% toe. De totale kosten stegen bij de binnenlandse vervoerbedrijven met 2,7% en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 2,1% gestegen. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2016 fors gedaald ten opzichte van 2015. Een toename was onder meer te zien bij de loonkosten.

Toename investeringen in wagenpark en personeel In 2016 is, ten opzichte van 2015, sprake van een toename van investeringen met betrekking tot het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij de overwegend binnenlandse vervoerbedrijven toegenomen met 3,2% en bij de bedrijven die internationaal opereren met 3,4%. Het personeelsbestand kende eveneens een toename voor beide deelsectoren (binnenlands: +1,8%; grensoverschrijdend +1,5%).

Raming 2017: Nauwelijks wijziging rentabiliteit Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2017 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2017 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van +0,5% en voor het grensoverschrijdend vervoer -2,6%.

Versterking eigen vermogenspositie De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven gaf een verbetering te zien (2016: 27,6%; 2015: 26,5%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2016 16,9% (2015: 16,2%). Dit betekent eveneens een versterking van de eigen vermogenspositie.

Ondanks toenemende bedrijvigheid geringe rendementsverbetering wegvervoer in 2016

Over het onderzoek Ieder jaar stelt Panteia, in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), een onderzoek in naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het doel is het volgen van de economische ontwikkelingen in de wegvervoersector. Onlangs is de nieuwste versie van dit rapport verschenen.

Het rapport is te bestellen bij Panteia. De volledige titel is: 'Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg 2016 en verwachtingen voor 2017'.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00