Onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeer 2017-2018

gepubliceerd: 11-10-2018

In opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen voert Panteia onderzoek uit naar de huidige kosten van het betalingsverkeer. Het onderzoek vindt plaats onder toonbankinstellingen.

De Nederlandse banken en belangenbehartigers van winkeliers, horeca en benzinestations (de toonbankinstellingen) werken aan een efficiënter en veiliger betalingsverkeer voor ondernemers en consumenten. Zij legden dit streven vast in het Convenant Betalingsverkeer 2005 en in Nadere Overeenkomsten die in 2009 en 2014 werden getekend. In de overeenkomsten werd verder besloten tot een fonds dat projecten ondersteunt die de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer vergroten. Dit fonds wordt beheerd door de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.

Deze Stichting heeft Panteia opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de huidige kosten van het betalingsverkeer. Dit onderzoek vindt plaats voor de vierde keer (eerdere metingen waren in 2011, 2013 en 2015) onder 1.200 toonbankinstellingen.

Doel van het onderzoek

Wanneer een klant in een bedrijf afrekent, maakt de ondernemer daarvoor kosten. U kunt hierbij denken aan het afstorten van het verdiende geld bij de bank of het abonnement van een betaalterminal. Maar u kunt ook denken aan de tijd die men kwijt is met het opmaken van de kassa, het tellen van de dag- en weekopbrengsten of het brengen van het geld naar de bank.

Betalen kost dus geld. Maar hoeveel geld is een ondernemer nu per jaar kwijt aan het afhandelen van het betalingsverkeer? En wat zijn de voordeligste betaalmiddelen?

Panteia onderzoekt wat de kosten van betalingsverkeer zijn voor toonbankinstellingen (detailhandel, horeca, ambulante handel en pompstations). In 2011, 2013 en 2015 zijn vergelijkbare metingen gedaan. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van betalingsverkeer (contant, PIN, Contactloos, Creditcard, etc.). Het doel is om inzicht te krijgen in de kostenstructuur en om de kosten van betalingsverkeer uiteindelijk te verlagen voor de ondernemer.

Telefonisch onderzoek onder toonbankinstellingen

Om alle kosten die met betalen te maken hebben in kaart te brengen voert Panteia een telefonisch onderzoek uit. Voor een betrouwbare meting is het van groot belang dat er voldoende ondernemers aan deze enquête meedoen. Medewerkers van Panteia bellen met toonbankinstellingen met het verzoek om enkele vragen over het betalingsverkeer te beantwoorden. De gesprekken worden gehouden in februari en maart 2018.

Vanzelfsprekend behandelt Panteia alle antwoorden met de grootste zorgvuldigheid en onder strikte geheimhouding. Alleen de onderzoekers van Panteia krijgen de gegevens onder ogen. Nooit zullen individuele gegevens te herleiden zijn of naar buiten worden gebracht. Op basis van de verstrekte gegevens stelt Panteia een rapport op. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2018 uitgebracht.

Lees meer over de uitkomsten van de vorige meting en download het rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00