Onderzoek naar verkorte mbo-opleidingen

gepubliceerd: 11-10-2018

In hoeverre bieden niet bekostigde en bekostigde instellingen verkorte mbo-opleidingen aan? Wat zijn de kenmerken en is de kwaliteit van deze verkorte opleidingen? De inspectie van het Onderwijs vroeg Panteia ter ondersteuning bij onderzoek hiernaar.

In de praktijk ziet de inspectie dat zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen verkorte mbo-opleidingen aanbieden waarmee studenten sneller hun diploma halen. Er zijn wettelijke bepalingen die ruimte geven om een opleiding verkort aan te bieden. Zo mogen instellingen bij niet-bekostigd onderwijs op opleidingsniveau van de voorgeschreven studieduur afwijken, mits zij het aantal uren onderwijstijd naar rato aanpassen. Verkorte opleidingen worden in verschillende varianten aangeboden (bijvoorbeeld opleidingen met een kortere doorlooptijd of een verkort traject en opleidingen met een geĆÆntensiveerd programma).

Een goed overzicht van de variƫteit van verkorte opleidingen en inzicht hierin ontbreekt. Inzicht in het aanbod van verkorte opleidingen is relevant om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om dergelijke opleidingen te kunnen aanbieden en van eventuele knelpunten die zich hierbij voor kunnen doen. Een overzicht kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het toezicht, het beleid en de wetgeving op het gebied van verkorte opleidingen. Dit onderzoek beoogt dit alles in kaart te brengen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00