Panteia adviseert ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Nieuwe Zijderoute

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de effecten voor Nederland van het Chinese One Belt, One Road (OBOR) initiatief, ook bekend als de Nieuwe Zijderoute.

De huidige toename van het goederenvervoer per spoor tussen China en Europa, evenals de schaalgrootte van het OBOR-initiatief brengen effecten voor het totale goederenvervoer van en naar Europa met zich mee. Panteia brengt de huidige en toekomstige marktsituatie in beeld en vertaalt deze naar een toepasbaar beleidsadvies voor de Nederlandse overheid.

Het OBOR-initiatief, dat in 2013 werd aangekondigd door de Chinese president Xi Jinping, bestaat uit twee hoofdonderdelen. Enerzijds richt de ontwikkeling van de ‘Maritime Silk Road’ zich op maritieme connectiviteit met kustregio’s en hun achterland in de Zuid-Aziatische regio en het Midden-Oosten. Anderzijds is de ‘Silk Road Economic Belt’ hoofdzakelijk gericht op economische integratie en opheffen van infrastructurele obstakels in zowel Centraal-Azië als Zuid-Oost-Azië. Ook verbeterde en uitgebreide spoorverbindingen tussen China en Europa behoren hiertoe.

Aanleiding onderzoek
Voor de Nederlandse overheid roepen deze ontwikkelingen vragen op, met name wat betreft het te voeren beleid in de komende jaren. Wat is de huidige marktsituatie en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Waar zitten kansen voor groei en eventuele belemmeringen? Wat zijn de belangrijkste bestemmingen en herkomstregio’s van goederen in China en Europa? Verschuiven locaties van distributiecentra langzaam oostwaarts? Hoe zien de kansen en/of bedreigingen voor de Nederlandse havens eruit? En hoe moet worden ingespeeld op deze ontwikkelingen?

Panteia adviseert ministerie van Infratructuur en Waterstaat over Nieuwe Zijderoute De belangrijkste intercontinentale spoorcorridors (bron: RETRACK)

Naast modelmatige berekeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Panteia Terminal-Achterland Model, worden kansen en eventuele bedreigingen voor Nederland in kaart gebracht en wordt informatie verzameld tijdens interviews en interactieve sessies met stakeholders. De studie begint in november, terwijl het beleidsadvies in maart zal worden opgeleverd.

Uitgebreid trackrecord op het gebied van spoorvervoer
Panteia beschikt over diepgaande kennis van het spoorvervoer en een reputatie als onafhankelijk bureau met bewezen ervaring in het uitvoeren van spoorcorridor studies. Zo werkte Panteia onder andere aan de TEN-T corridorstudies en het RETRACK-project (spoor landbrug studie Europa-China). Ook onderzochten we het marktpotentieel van het spoorvervoer tussen Nederland en Rusland, Nederland-Polen en Nederland-Tsjechië. Recent voerde Panteia een verkennende studie uit naar goederenstromen tussen Gelderland en China. Naast ons uitgebreide netwerk in de sector heeft Panteia al 15 jaar een joint venture in China (Seatrack), waardoor we beschikken over up-to-date informatie en toegang tot belangrijke stakeholders.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00