Panteia evalueerde de gevolgen van avondonderwijs bij Wageningen University

gepubliceerd: 11-10-2018

Wat zijn de gevolgen wanneer het onderwijs ook in de avonduren plaatsvindt? Panteia onderzocht voor Wageningen University de meningen van studenten, docenten en medewerkers die het avondonderwijs hebben uitgeprobeerd in een pilot.

Het avondonderwijs is één van de maatregelen waarmee de universiteit zou kunnen inspelen op het steeds verder toenemende aantal studenten, zonder in te moeten boeten op het kleinschalige en intensieve onderwijs waar zij om bekend staat. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de studenten niet positief staan tegenover het avondonderwijs. Onderwijs in de avonduren (i.e. in de tijdspanne van 18.15-21.00 uur) doet volgens veel studenten een inbreuk op hun concentratievermogen, ritme en mogelijkheden tot avondbesteding. Verder werken de lange dagen volgens de studenten stress verhogend.

Ook de docenten herkennen de lagere concentratie van hun studenten in de avonduren, wat vooral geldt voor werkcolleges. Daarbij komt dat de opkomst in de avond bijna altijd lager is dan overdag. Avondonderwijs zorgt ook bij docenten voor extra druk, waarbij het voor de helft van hen meer moeite kost om ’s avonds kwalitatief goed onderwijs te geven in vergelijking met colleges overdag. De onderwijsvorm speelt daarbij ook een rol. Zo vinden zij werkgroepen minder geschikt om in de avonduren te geven en houden zowel studenten als docenten het liever bij hoorcolleges, waar docenten ook denken dat werkcolleges geschikt zijn voor in de avonduren.

De evaluatie heeft Wageningen University inzicht gegeven in de motieven en opvattingen van personeel en studenten. Inmiddels heeft Wageningen University besloten om een andere variant van een verlengd rooster (tot 19.00h met kortere college-uren) in te voeren vanaf het studiejaar 2018-2019.

De samenvatting van de evaluatie van de pilot avondonderwijs is hieronder te raadplegen.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00