Panteia evalueert de complexiteit van de eigenwoningregeling

gepubliceerd: 19-02-2019

De eigenwoningregeling is een fiscale regeling betreffende de aftrek van kosten voor de financiering van de eigen woning en de bepaling van de voordelen uit de eigen woning.

De staatssecretaris van Financiën heeft aan het parlement toegezegd de eigenwoningregeling dit jaar te evalueren, met bijzondere aandacht voor de complexiteit van deze regeling. Voor deze evaluatie bestaat veel interesse en de uitkomsten zullen een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke debat en de eventuele verdere besluitvorming. Panteia voert de evaluatie van de complexiteit van de eigenwoningregeling uit. Panteia doet dat in samenwerking met eigenwoningregelingexpert Jelle van den Berg.

 

Voor een gedragen en herkenbare evaluatie is het van belang de ervaringen mee te nemen van belastingplichtigen, organisaties en adviseurs die bedrijfs- of beroepsmatig met de eigenwoningregeling te maken hebben en de Belastingdienst. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie bestaat daarom uit gesprekken met experts en belanghebbenden rondom deze regeling. In deze gesprekken zullen afhankelijk van de expertise verschillende aspecten van de regeling aan de orde komen,  die mogelijk kunnen bijdragen aan reductie van de complexiteit van de eigenwoningregeling.

 

Bekijk hier het rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00