Programma-aanpak goederenvervoercorridors bekrachtigd

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia en AT Osborne geven in partnership met Rijk, provincies en logistieke sector vorm aan programma-aanpak goederenvervoercorridors.

Op 6 december 2017 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris, de gedeputeerden van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, tevens vertegenwoordiger van de Topsector Logistiek, hun handtekening gezet onder de programma-aanpak van de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost.

De partijen gaan aan de slag met een concreet samenhangend maatregelenpakket om de Oost-corridor (de A15, de Waal en de Betuweroute) en de Zuid-Oost-corridor (A16/A58/A67, de Brabantse Kanalen en Maas, de Brabantroute en buisleidingen) over weg, water, spoor en buisleidingen te verbeteren door optimalisatie van de knooppunten, verbetering van de doorstroming en service voor de gebruikers.

Panteia en AT Osborne hebben samen met de partijen het programma vormgegeven en de besluitvorming begeleid. Het programma wordt gekenmerkt door een adaptieve, gebiedsgerichte aanpak met wederkerigheid tussen de partijen. In de uitvoering van de maatregelen wordt gestuurd op ‘value for money’: de beschikbare euro’s dienen zo efficiënt en effectief mogelijk uitgegeven te worden. In de programma-aanpak is ook verbinding gelegd met een uitgebreid kennisnetwerk van universiteiten en hogescholen. Daarnaast wordt samenwerking met het buitenland gezocht en wordt onderzocht in hoeverre internationale financieringsprogramma’s kunnen worden ingezet.

Het uiteindelijke doel is om ‘Topcorridors’ te realiseren, die in 2030 een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem faciliteren dat bijdraagt aan een duurzame economische groei, met tevreden gebruikers, en dat zorgt voor een optimale leefkwaliteit en woonomgeving langs de corridors.

De komende periode zullen Panteia en AT Osborne bijdragen aan de succesvolle uitvoering van maatregelen binnen het programma.

Link naar persbericht en kamerbrief 8 december 2017.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00