Start: onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

gepubliceerd: 11-10-2018

In samenwerking met het kennisinstituut CAOP voert Panteia in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkgeversorganisaties en vakbonden onderzoek uit naar de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), samengevat het AZW programma.

Doel hiervan is dat opdrachtgevers oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (mogelijk) voordoen op de arbeidsmarkt in de betreffende sector. Met deze arbeidsmarktinformatie kunnen opdrachtevers de eigen beleidsverantwoordelijkheid voor hun sector waarmaken.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk organisaties uit de verschillende branches/sub-branches binnen de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) input leveren. Om die reden is het mogelijk dat u in de maand mei 2018 c.q. juni 2018 benaderd wordt door een medewerker van Panteia. In het belang van het onderzoek stellen wij het zeer op prijs als u uw medewerking dan wilt verlenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.azwinfo.nl of bellen naar 079 – 3 222 000 en vragen naar Yoram Lentze (projectleider van het AZW programma 2018 binnen Panteia).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00