Startbijeenkomst evaluatie bestuurlijk systeem vaardigheden Estland

gepubliceerd: 11-10-2018

Cedefop, het EU-agentschap dat zich richt op het beroepsonderwijs, lanceerde op 29 januari in Estland een review van het bestuurlijke systeem over vaardigheden en competenties. Cedefop wordt bijgestaan door een consortium, waaraan Panteia deelneemt.

Nationale belanghebbenden kwamen samen in Tallinn om meer te weten te komen over het project en mogelijke prioriteiten te bespreken. Estland vroeg Cedefop zijn bestuurlijke systeem voor vaardigheden door te lichten om het land te helpen het OSKA-voorspellingssysteem verder te ontwikkelen. OSKA combineert arbeidsmarktprognoses met kwalitatieve inzichten uit sectoren en andere bronnen.

Cedefop presenteerde het analytische raamwerk dat het bureau gebruikt bij alle landenreviews op dit terrein. Binnen het project wordt Cedefop bijgestaan door een consortium, geleid door FGB, waaraan onder meer ook Panteia deelneemt. De algemene doelstellingen van de reviews zijn het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het voorkomen van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Estland is het vierde land waarin een dergelijke review is gestart. Griekenland, Bulgarije en Slowakije gingen het land in 2017 voor. Panteia presenteerde tijdens de bijeenkomst een deel van de aanpak van de review, namelijk het deel waarin naar consensus wordt gestreefd over actieplannen voor een verbeterd bestuurlijk systeem voor competentie- en vaardighedenmanagement.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00