Trends in de detailhandel en gevolgen voor arbeid

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia brengt in opdracht van FNV handel de verschillende trends in de detailhandel in het algemeen en de supermarkten en webwinkels in het bijzonder in kaart. Daaruit leidt Panteia vervolgens af wat de gevolgen voor arbeid in de sector zijn.

De detailhandel is in beweging. Een groot aantal ontwikkelingen heeft gevolgen voor de bedrijven in de sector en voor hun personeel. FNV Handel wil daarom inzicht in deze ontwikkelingen en de gevolgen voor arbeid in de sector.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Sterke groei van online winkelen
 • Afspraken in het kader van de Retailagenda over sterke winkelgebieden, investeren in mensen en kansen voor ondernemerschap
 • Verdere verruiming van winkeltijden
 • Robotisering van de distributiecentra en op termijn van de bezorging
 • De Wet Werk en Zekerheid verandert de duur dat werknemers in tijdelijke dienst mogen zijn.
Op basis van CPB voorspellingen en de ingeschatte effecten van deze ontwikkelingen voerde Panteia prognoses uit van de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid in de sector in het geheel, de supermarkten en de webwinkels. De belangrijkste conclusies zijn:
 • De totale werkgelegenheid blijft stijgen maar die in de fysieke retail daalt licht, waar een sterke stijging van de werkgelegenheid in de e-commerce tegenover staat.
 • Door faillissementen van winkelketens zijn forse aantallen werknemers op straat komen te staan, waar lastig nieuw werk voor is te vinden omdat vergelijkbare winkels en winkelketens ook krimpen of selectief optreden in hun wervingsbeleid.
 • In de supermarktsector neemt de verkoop via het internet wel toe, maar in een veel trager tempo.
 • Door de concurrentie met de webwinkels zijn de fysieke winkels gedwongen zich meer te onderscheiden op het gebied van service en zal daar ook meer personeel op de hogere mbo-niveaus werkzaam zijn terwijl de vraag naar mbo2-opgeleiden afneemt.
 • Tijdelijke contracten van werknemers worden korter. Ook komt het steeds vaker voor dat men voor een klein aantal uren per dag wordt opgeroepen (met soms gebroken diensten) en worden hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van oproepkrachten.
 • Op termijn lijken ten slotte de verschillen tussen webwinkels en de fysieke retail kleiner te worden. De fysieke winkels hebben ook een webshop en de webwinkels openen fysieke winkels.
Van het onderzoek zijn vier rapporten verschenen, allen met de titel Trends in de detailhandel en betekenis voor de factor arbeid, deelrapporten: Detailhandel sectorbreed, Supermarkten, Webwinkels en PESTLE-analyse. De rapporten zijn hieronder te downloaden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00