Werkgevers ‘verleiden’ om collega’s met karakter aan te nemen

gepubliceerd: 11-10-2018

Als vervolg op de campagne ‘Collega’s met karakter’ heeft Instituut Gak Panteia gevraagd te onderzoeken op welke wijze werkgevers ertoe te bewegen zijn mensen met een psychische beperking in dienst te nemen.

Veel mensen met een psychische aandoening zijn in staat om te werken en willen ook graag werken. Het draagt zelfs bij aan hun herstel en (re-) integratie in de maatschappij. Werkgevers zijn echter zeer terughoudend met het aannemen van werkzoekenden met een beperking.

Op basis van gesprekken met meerdere deskundigen op het gebied van arbeidsmarkt, nudging, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en werkgevers zelf, concludeerden wij dat er altijd een actieve intermediaire rol nodig is om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Pas wanneer werkgevers in direct contact komen met werkzoekenden met een EPA, gaan ze deze doelgroep overwegen. Wanneer een collega met karakter eenmaal in dienst is, zorgt de werkgever er veelal voor dat deze langdurig binnen het arbeidsproces blijft.

In de praktijk blijkt dat de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden van belang is om toewijding aan de kant van de werkgever te creëren. De doelgroep is zelf echter niet bij machte om zich voldoende te profileren richting werkgevers. Intermediairs kunnen er daarom voor zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar via een netwerkbenadering en in een sfeer van vrijblijvendheid op een laagdrempelige wijze ontmoeten. Ook kunnen uitzendbureaus een bemiddelende rol spelen, door geschikte kandidaten voor een vacature voor te stellen, zonder dat er nadruk wordt gelegd op het feit dat het om een werkzoekende met een EPA gaat.

Het belangrijkste bij het vervullen van een intermediaire rol is dat de werkgever zich niet gedwongen voelt om een collega met karakter aan te nemen. Door een ongedwongen sfeer bereiken intermediairs meer. Vervolgens spelen bij de ontmoetingen meerdere gedragsinstrumenten een rol: intermediairs creëren affectie, spelen in op de ‘commitment’ die een werkgever aan zijn netwerk heeft en zorgen voor een gemakkelijke wijze waarop een werkgever zijn identiteit en imago kan versterken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00