Zeeland in zicht met de ZeelandScan

gepubliceerd: 11-10-2018

In opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten heeft Panteia een evaluatie onderzoek gedaan naar de ZeelandScan.

De ZeelandScan is eind 2016 geïntroduceerd en betreft een website waarin onderzoeksgegevens over de Zeeuwse bevolking zijn gebundeld en met behulp van infographics inzichtelijk gemaakt. Tot op wijkniveau kan zo informatie worden verkregen over de samenstelling van de bevolking en allerlei factoren die van invloed zijn op het welzijn van de inwoners, met name op het sociale domein en als het gaat om de zorg. De website is vooral bedoeld als bron van sturingsinformatie voor beleidsmakers en voor iedereen toegankelijk.
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek was om reeds in een vroeg stadium (ruim een half jaar na introductie) duidelijkheid te verkrijgen over wat er goed gaat en waar eventueel bijsturing nodig is. De evaluatie betrof niet alleen de website zelf, maar ook de samenwerking van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de website.
Uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online enquête bij beleidsmakers en bestuurders bij Zeeuwse overheidsorganisaties. Hierbij is gebruik gemaakt van opdrachten om de website te bezoeken. Voorts zijn expertinterviews uitgevoerd bij stakeholders die vooral gericht waren op de verdere ontwikkeling van de website en toekomstige samenwerking van betrokken partijen.
Uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit dat de website in hoge mate aan de verwachtingen voldoet en dat de gebruiksintentie met 90% van de deelnemers (zowel huidige gebruikers als nog-niet-gebruikers) erg hoog is. Relevantie van de onderwerpen en toepasbaarheid van de informatie zijn daarbij belangrijke redenen, maar ook het gebruiksgemak (usability) speelt een belangrijke rol.

Hoewel een overgrote meerderheid van de deelnemers tevreden is over de website, komen er ook vaak wensen naar voren die meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van de website, of geven deze aanleiding om nader te communiceren over wat men van de website kan verwachten. Aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling zijn onder andere het toevoegen van nieuwe onderwerpen, de actualiteit van de gegevens, de weergave van details, vergelijkingsmogelijkheden en hulp of advisering ten aanzien van de analyse en interpretatie van de informatie.

Voor wie nader inzicht wil in de Zeeuwse bevolking of gewoon nieuwsgierig is naar de website: http://www.zeelandscan.nl

Zeeland in zicht met de ZeelandScan 1

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00