onderzoeken

Rekenkameronderzoek effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

11-10-2018

Door de decentralisaties in het sociale domein hebben gemeenten er per 1 januari 2015 veel taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. Om de decentralisaties invulling te geven is in Amersfoort gewerkt aan een nieuwe structuur voor het sociale domein, met daarbij een belangrijke rol voor de negen sociale wijkteams.

lees verder