onderzoeken

Evaluatie armoede- en schuldenbeleid gemeenten Tilburg

08-03-2018

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Panteia het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid geëvalueerd. Doel van de evaluatie was om zicht te krijgen op de mate waarin de doelen zijn behaald, die de gemeente voor de afgelopen beleidsperiode stelde. Ook gaven de bevindingen inzichten in het leven met armoede voor de verschillende huishoudens en vormen deze bouwstenen voor op te stellen nieuw beleid in de nieuwe raadsperiode.

 

lees verder