onderzoeken

Financieringsmonitor

01-01-2016

Het beleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is er op gericht ondernemerschap in algemene zin te stimuleren en om gericht bepaalde knelpunten aan te pakken, die het starten en doorgroeien van ondernemingen in de weg staan.

lees verder