Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: samenwerken voor kwaliteit en aantrekkelijkheid

Panteia, LSE Enterprise en Oxford Research voerden in opdracht van de Europese Commissie (DG EMPL) een studie uit naar de samenwerking tussen het bedrijfsleven en beroepsonderwijs en –opleiders (vocational education and training, VET). Samenwerking tussen deze partijen is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs en zorgt ervoor dat toekomstige werknemers over de vaardigheden beschikken die bedrijven nodig hebben.

In de studie worden voorbeelden uit verschillende Europese landen behandeld, die relevant zijn op verschillende onderwerpen:
  • Afstemmen van vraag en aanbod
  • Werk-gebaseerd leren, waaronder stages
  • Digitale vaardigheden
  • Innovatie
  • Ondernemersvaardigheden
  • Mobiliteit
  • Sociale integratie
  • Bewustwording
Op basis hiervan identificeerden Panteia en partners de belangrijkste activerende en beperkende factoren voor samenwerking. Deze staan in het rapport beschreven.

Conclusie is dat er geen ‘standaard’ recept bestaat voor een doeltreffende samenwerking, maar dat bedrijven sterke, economische argumenten hebben om samen te werken met beroepsonderwijs en – opleiders. Het rapport geeft verder aanbevelingen voor beleidsmakers.

Hieronder kunt u het rapport downloaden. Bekijk ook het animatiefilmpje en de leaflet.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00