Beter Benutten Goederenvervoercorridors Oost en Zuid-Oost

In 2013 is in het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afgesproken om een ontwikkelstrategie te maken voor meer multimodaal vervoer op de goederencorridors Oost (Rotterdam- Arnhem/Nijmegen - Duitsland) en Zuid-Oost (Rotterdam- Noord-Brabant/Limburg - Duitsland).

Het vervoer op deze corridors vindt plaats via de modaliteiten weg, spoor en binnenvaart. Knooppunten (terminals met bedrijventerreinen) spelen een belangrijke rol bij de bundeling en toedeling van goederen naar de verschillende modaliteiten. Belangrijk is om inzicht te krijgen in de economisch relevante stromen en om scherp te krijgen waar kansen liggen voor een betere benutting van water en spoor op de corridors. Daarom is Panteia door IenM gevraagd onderzoek te doen dat bouwstenen oplevert voor het maken van businesscases van partijen die samen de continentale stroom op schip of op de trein te zetten. In het onderzoek lag de focus op het vervoer per container. Een eerste inschatting van de potentie toont dat in totaal 30,1 miljoen ton aan continentale lading kosteneffectief (48%) overgeheveld kan worden van weg naar de modaliteiten spoor en binnenvaart. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van reeds bestaande intermodale diensten tussen Europese intermodale terminals en de Nederlandse knooppunten. De inzet van containers bedraagt hierbij 3,3 miljoen TEU.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00