Chapter on Inclusive Entrepreneurship and Social Security

Deze studie voerde Panteia uit namens de OECD, of OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Dit project werd uitgevoerd in het context van een breder samenwerkingsproject tussen de EU en de OECD, namelijk het LEED project, “Local Economic and Employment Development”. Dit bredere project richtte zich op werk en sociaal beleid. Voor deze studie werd Panteia gevraagd om een achtergrond hoofdstuk aan te leveren over hoe sociale zekerheid en voorzieningen kunnen worden gebruikt om ondernemerschap onder kwetsbare maatschappelijk groepen te stimuleren. Panteia heeft voor dit project een internationaal vergelijkend literatuur onderzoek gevoerd en in samenwerking met de OESO een analyse gemaakt van hoe verschillende regelingen en stelsels verschillende kwetsbare groepen kunnen helpen om een onderneming te beginnen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00