Cliƫntwaarderingsonderzoek hulp in het huishouden gemeente Amsterdam

gepubliceerd: 11-11-2019

 

Mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking hun huishouden niet zelf kunnen doen, kunnen via de gemeente hulp aanvragen. Deze gemeentelijke taak is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Voordat een cliënt hulp krijgt via de gemeente wordt er eerst gekeken naar wat de cliënt zelf kan doen, wat mensen in de omgeving kunnen doen en waarvoor professional hulp wordt ingezet. Mensen met recht op hulp mogen zelf een hulpverleningsinstantie kiezen die ondersteunt in de huishouding. Bij de inzet van professionele hulp krijgen cliënten niet langer een aantal uren hulp bij het huishouden, maar staat het resultaat voorop.

De gemeente Amsterdam wil de Wmo monitoren, het niveau van de dienstverlening van hulpverleningsinstanties bewaken en verbetermogelijkheden signaleren. Panteia is daarom gevraagd om een cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. De zogenaamde nulmeting van dit onderzoek vond in 2015 plaats. In 2017 en 2018 is deze meting herhaald om te zien of er verschillen zijn in de tevredenheid en kwaliteit van de hulpverleningsinstanties in Amsterdam. In het najaar van 2019 vindt een nieuwe meting plaats.

Door middel van een telefonische enquête onder ruim 1.600 cliënten wordt de tevredenheid en kwaliteit in kaart gebracht. Hierbij worden de cliënten van 18 gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp ondervraagd. In de vragenlijst zijn o.a. vragen opgenomen over de afspraken met de aanbieder, de huishoudelijke hulp, en of men voldoende geholpen is met de huishoudelijke hulp.

Woont u in de gemeente Amsterdam en maakt u gebruik van de dienstverlening van één van de 18 aanbieders van hulp bij het huishouden? Dan wordt u in de komende weken wellicht ook gebeld door onderzoeksbureau Panteia. Het onderzoek start vanaf week 46 en vindt zowel overdag als in de avonduren plaats (tot 20:30 uur).

De rapportage van het onderzoek uit 2018 is hier te vindenKlantwaarderingsonderzoek hulp bij het huishouden

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00