Cliëntwaarderingsonderzoek hulp in het huishouden gemeente Amsterdam

Mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking hun huishouden niet zelf kunnen doen, kunnen via de gemeente hulp aanvragen. Deze gemeentelijke taak is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Voordat een cliënt hulp krijgt via de gemeente wordt er eerst gekeken naar wat de cliënt zelf kan doen, wat mensen in de omgeving kunnen doen en waarvoor professional hulp wordt ingezet. Mensen met recht op hulp mogen zelf een hulpverleningsinstantie kiezen die ondersteunt in de huishouding. Bij de inzet van professionele hulp krijgen cliënten niet langer een aantal uren hulp bij het huishouden, maar staat het resultaat voorop.

De gemeente Amsterdam wil de Wmo monitoren, het niveau van de dienstverlening van hulpverleningsinstanties bewaken en verbetermogelijkheden signaleren. Panteia is daarom gevraagd om een cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. De zogenaamde nulmeting van dit onderzoek vond in 2015 plaats. In het voorjaar van 2017 is deze meting herhaald om te zien of er verschillen zijn in de tevredenheid en kwaliteit van de hulpverleningsinstanties in Amsterdam.

Door middel van een telefonische enquête onder ruim 1.300 cliënten is de tevredenheid en kwaliteit in kaart gebracht. Hierbij zijn de cliënten van 16 gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp ondervraagd. In de vragenlijst zijn o.a. vragen opgenomen over de afspraken met de aanbieder, de huishoudelijke hulp, en of men voldoende geholpen is met de huishoudelijke hulp.

Uit het resultaat komt o.a. naar voren dat de cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over hun huishoudelijk hulp. Gemiddeld wordt een rapportcijfer van 8,1 gegeven. Dit is gelijk aan het rapportcijfer in 2015.

De rapportage is inmiddels openbaar: Klantwaarderingsonderzoek hulp bij het huishouden

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00