De gezondheid van vier mkb-typen in 2015

Panteia heeft een set van gezondheidsindicatoren voor het mkb ontwikkeld. Het doel is om de gezondheid van de nieuw ontwikkelde bedrijfstypen in het mkb met elkaar te vergelijken per indicator, per categorie indicatoren en voor het totaal. Vier categorieën gezondheidsindicatoren zijn onderscheiden: interne, externe, strategische en financiële indicatoren. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een reeks studies waarin een nieuwe typologie van het mkb is gepresenteerd en nader is uitgewerkt.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00