De Participatiewet in de transport en logistiek

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek wil werkgevers ondersteunen bij het geven van invulling aan het Sociaal Akkoord. Daartoe heeft het Sectorinstituut Panteia gevraagd om onderzoek te doen naar de ervaringen van werkgevers met het in dienst nemen van mensen die vallen onder de Participatiewet en hun ondersteuningsbehoefte. Onderzocht is wat de bereidheid is van werkgevers om mensen uit de Participatiewet aan te nemen, wat hun beweegredenen zijn, welke ervaringen zij hebben met het werken met mensen uit de Participatiewet en waar hun ondersteuningsbehoefte ligt.

Er is desk research uitgevoerd om succes- en faalfactoren voor het werken met mensen die vallen onder de Participatiewet te inventariseren. Daarnaast hebben 30 interviews met werkgevers plaatsgevonden, zowel in transport als logistiek en met grote en kleine bedrijven.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00