De vraag naar arbeid in de regio Drechtsteden 2015-2020

Het Regionaal Programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden 2015-2018 heeft als doel in te spelen op de vraag van het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden aan de slag zijn. De ambities van de regio voor deze periode liggen op het terrein van ‘uitkering naar werk’, ‘onderwijs naar werk’, ‘jongeren en werk’ en ‘duurzame inzetbaarheid’. Integraal onderdeel van het programma vormen verder de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, het project Leren & Werken en ESF. Tegen deze achtergrond bestond bij de Drechtsteden behoefte aan nadere informatie over de arbeidsvraag in de regio. Het Regionaal Programmateam Arbeidsmarktbeleid gaf daarom Panteia opdracht hier onderzoek naar te verrichten.

Het onderzoek was primair kwantitatief van aard: gebruik is gemaakt van alle relevante (te regionaliseren) informatiebronnen over economie, bedrijfsleven en arbeidsmarkt in Nederland. Aan de hand van een aantal vraagindicatoren zijn in het onderzoek de sterkten/zwakten van (segmenten van) de huidige en toekomstige regionale arbeidsmarkt vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek zijn begin 2016 gepubliceerd. Een belangrijke conclusie was dat - gezien de verwachte banengroei in de deze sector in Drechtsteden - de industrie een belangrijke vliegwielfunctie kan hebben op de regionale arbeidsmarkt. Dit vereist verhoogde aandacht voor de verdere ontwikkeling van de industrie in Drechtsteden, voor het technisch beroepsonderwijs in de regio en het voor aantrekken van hoger opgeleid personeel van buiten de regio.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00