De Watersector Exportindex (WEX)

Partners voor Water (PvW) en Netherlands Water Partnership (NWP) proberen beide de inzet van de Nederlandse watersector in het buitenland te versterken. Daarbij is behoefte ontstaan aan een index, die de ontwikkeling van prestaties van de watersector in het buitenland laat zien. Panteia heeft in opdracht van NWP een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX).

De index wordt jaarlijks geactualiseerd en is grotendeels gebaseerd op statistieken. De statistieken hebben echter als nadeel dat ze achterlopen. Met een enquête onder een aantal verschillende spelers uit de markt worden gegevens gecombineerd, en een voorlopige vaststelling op basis van realisaties en een prognose gepresenteerd. Dit om een actueel beeld van de totale export van de Nederlandse watersector te schetsen.

Uitkomsten onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden in een publicatie van NWP uitgebracht. Het meest recente onderzoek, waarvan de resultaten in januari 2017 zijn gepubliceerd, is tot stand gekomen in samenwerking met de brancheorganisaties ENVAQUA en Water Alliantie.

Uit de laatste meting volgt dat de watersector in 2015 profiteerde van de economische groei in de gebieden waar de sector mondiaal actief is. Ruim 50% van de ondervraagde bedrijven zag de export van water-activiteiten toenemen. De groei van de export van wateractiviteiten is in 2015 naar schatting gegroeid met zo’n 7,7%.

Over 2016 waren de verwachtingen van de bedrijven in de watersector gematigd positief over de ontwikkeling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten. Naar schatting is de export van wateractiviteiten met 0,2% afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage olieprijzen, met als gevolg dat er nauwelijks investeringen worden gepleegd in de olie-industrie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00