Deelnemersonderzoek Idensys-pilots

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal zaken met de overheid moeten kunnen doen. Hiervoor is een veilige en betrouwbare toegang tot elektronische dienstverlening van belang. In dit kader is onder andere Idensys ontwikkeld als standaard voor online toegang tot dienstverlening van overheden en bedrijven.

In 2016 zijn verschillende pilots binnen het Idensys-stelsel uitgevoerd. In opdracht van Logius heeft Panteia een deelnemersonderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in ervaringen van leveranciers, dienstverleners en gebruikers binnen het Idensys-stelsel. Het onderzoek levert inzichten en ervaringen op om Idensys verder te verbeteren.

Het onderzoek bestond uit een enquête onder aanvragers van een Idensys-middel (mensen die gestart zijn met het aanvraagproces hebben een enquête toegestuurd gekregen) en interviews met stakeholders (leveranciers/makelaars, dienstverleners, ICT-dienstverleners of zorgaanbieders, die een rol spelen in de pilots). Deelnemers van dit onderzoek zijn voor het overgrote deel “echte” klanten en patiënten (91%). Verder is relevant dat ouderen en minder digitaalvaardigen ruimschoots zijn vertegenwoordigd.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00