Effecten uitvoeringskosten door brutering van de bijstand

In opdracht van het ministerie van SZW is voor gemeenten nagegaan wat de gevolgen voor de administratieve lasten voor gemeenten en bijstandsontvangers zijn van een brutosystematiek in de bijstand in vergelijking tot de huidige nettosystematiek. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de eenmalige en de structurele effecten op de uitvoeringskosten van gemeenten, Belastingdienst en SVB indien wordt overgegaan van een netto naar bruto bijstandsuitkering en inkomstenverrekening.

Nieuwsbericht 'Effecten brutering bijstand op administratieve lasten bijstandsontvangers en de overheid'

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00